Użytkowanie

Podłogi drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zarówno dla podług drewnianych jak i dla człoweka panują przy temperaturze w pomieszczeniu 18-20 stopni celsjusza oraz wilgotności50-80 %. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zsychaniem i powstawaniem mniejszych lub większych szczelin. Prace drewna można ograniczyć przez utrzymywanie zalecanych warunków np. stosując nawilżacze zimą lecz nie ma możliwości, aby je zupełnie wykluczyć. Naturalna praca drewna i dopaspowanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem reklamacji. Podłoga i zastosowany na niej lakier bądź olej podelgają w zależności od intencywności użytkowania naturalnemu zużyciu.

Parkiety w Galerii

Popularne tagi