Tag: malowanie parkietu

Pielęgnacja

Podłogi drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zarówno dla podłóg drewnianych jak i dla człowieka panują przy temperaturze w pomieszczeniu 18-21 °C oraz wilgotności 50-60%. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zsychaniem i powstawaniem mniejszych lub większych szczelin. Pracę drewna można ograniczyć przez utrzymywanie zalecanych warunków np. stosując nawilżacze zimą, lecz nie ma możliwości aby ją zupełnie wykluczyć. Naturalna praca drewna i dopasowywanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem do reklamacji. Podłoga drewniana i zastosowany na niej lakier bądź olej podlegają w zależności od intensywności użytkowania naturalnemu zużyciu. Dlatego podłoga wymaga regularnej pielęgnacji. Pielęgnację należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta chemii podłogowej. Stosowanie innych środków niż zalecane może powodować utratę gwarancji. Podłogę drewnianą należy chronić przed oddziaływaniem piasku, piasek powoduje powstawanie rys i zniszczenia lakieru. Wszystkie meble oraz ciężkie przedmioty ustawione na podłodze wyposażyć w podkładki filcowe, przedmiotów tych nie przesuwać po podłodze. Rysy oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku opisanych czynności nie mogą być przedmiotem reklamacji. W sytuacjach awaryjnych (zalanie wodą, rozlanie substancji chemicznych, rozległe uszkodzenia mechaniczne) należy natychmiast skontaktować się z wykonawcą podłogi bądź sprzedawcą materiałów.

Czytaj więcej

Popularne tagi